14. mail 2018 asutatud ja üheks aastaks loodav Riigireformi Sihtasutus töötab 28 Eesti ettevõtja ühise jõupingutusena välja ja kingib Eesti Vabariigile tema 100. juubeliaastal riikluse uuendamise kava.

Meie 1,3 miljoni inimesega väikeriik peab ülal kõiki tavapärase riikluse osi: valitsusaparaati, kaitseväge, sisejulgeolekuteenistust, rahvuskeelset haridust ja teadust, tervishoidu ja sotsiaalkaitset, rahvuskultuuri jne. See peabki nii olema.

Samas Eesti elanikkond kahaneb ja vananeb ning Euroopa Liidu toetused lähikümnendil vähenevad, hiljem lõpevad sootuks. Eesti on kahaneva ja vananeva elanikkonnaga väike-riik. Eesti inimarengu aruandes esitatud analüüside kohaselt võib Eesti elanike arv 2100. aastaks väheneda 800 000 inimeseni.

Nüüdisaegse riigi olulisim võimekus on luua oma inimestele ja ettevõtetele ihaldusväärne elu- ja tegevuskeskkond. Lähiajaloo kogemuse kohaselt on selle eesmärgi täitmisel edukad riigid, kes on strateegiliselt juhitud ja kohanemisvõimelised ning avatud ja järjekindlad oma riigikorralduse uuendamisel.

Riigireformi Sihtasutus on erainitsiatiiv, mis oma asutajate, nõukogu ja juhatuse kaudu püüab teha parima, et riigireform saaks läbimõeldud ja selge sisu ning tööriistad elluviimiseks.

Sihtasutuse töö tulemusel sündiv riigireformi kontseptsioon ning hiljem ka eelnõude kavandid ja seletuskirjade teesid antakse üle Riigikogule ja valitsusele ning kõigile Riigikogus esindatud erakondadele. 

 

Lähtevisioon

Riigireformi lähtevisioon: sisu, eesmärgid ja ajakava

Loe edasi →

Tegijad

Riigireformi Sihtasutuse asutajad ja nõukogu 

Loe edasi →