Uudised


RIIGIREFORMI VÕTMED KOALITSIOONI KÄES, SIHTASUTUS LÕPETAB

14.05.2019

Aasta tagasi alustas tööd Riigireformi Sihtasutus eesmärgiga aidata luua Eesti riigi reformimisele terviklik sisu ja raamistik. Tänaseks on see mahukas ja oluline töö tehtud, märtsivalimiste järel ametisse asunud koalitsioon on lubanud reformi võtta üheks poliitiliseks prioriteediks.

Loe arvamuslugu siit →

David Vseviov: riigireform on Eesti säilimise küsimus

01.03.2019

Riigi efektiivsemaks muutmine pole pelgalt administratiivse kokkuhoiu küsimus, vaid see annab meile vajaliku reageerimisvõime võimalike suurte ühiskondlike muutuse ajal, kirjutab ajaloolane David Vseviov.

Loe arvamuslugu siit →

Regulatsioonide ja bürokraatia vähendamine tooks kergendust nii inimesele kui riigile

28.02.2019

Riigireformi Sihtasutuse seisukoht, et oleme oma elu tarbetult üle reguleerinud sai hiljuti kinnituse Turu-uuringute ASi avaliku arvamuse uuringust. Muudatusi Eesti riigi juhtimises peab uuringu põhjal vajalikuks koguni 85% küsitletuist.

Loe arvamuslugu siit →

Raivo Vare vahendab rahva tahet: ministritele peab kehtestama kutsealased nõuded

27.02.2019

Riigireformi uuring, erakondade programmid ja ekspertide sõnavõtud taanduvad ühele läbivale teemale - riigi juhtimise senine korraldus ei saa vanaviisi jätkuda.

Loe arvamuslugu siit →


RIIGIKOGU AASTAL 2023 – IKKA „KUMMITEMPEL“ VÕI ERKSA RIIGI KESKUS?

26.02.2019

Inimesed valimiskastide juures ei ole lollid – nad saavad aru, et valitsusel on võim ja parlamendil seda napib. Kas see jätkub uuel kümnendil, sõltub riigireformi elluviimisest.

Loe arvamuslugu siit →

TÖÖANDJATE JUHT: RAHVAS TOETAB RIIGI REFORMIMIST

25.02.2019

Aina kogukamaks paisuva bürokraatia kärpimiseks on Eestis olemas nii rahva toetus kui erakondade valmisolek vähemalt sõnades, kirjutab Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar.

Loe arvamuslugu siit →

Kaheksa erakonda allkirjastasid riigireformi ühismemorandumi

21.02.2019

Kaheksa erakonda allkirjastasid neljapäeval ühismemorandumi, mis võtab riigireformi üheks 2019 - 2023 koalitsioonileppe poliitiliseks prioriteediks.

Vaata allkirjastatud memorandumit siit →

JÜRI RAIDLA KÕNE ERAKONDADE ÜHISMEMORANDUMI ALLKIRJAStAMISEL

21.02.2019

Lubage mul alustada kodaniku tänusõnade ütlemisest teile selle eest, et teie ja teie esindatavad erakonnad pidasid vajalikuks ja leidsid võimaluse ühinemiseks erakondade ühismemorandumiga riigireformiks ning see memorandum täna siin alla kirjutada.

Loe täispikka kõne siit →

Jüri Raidla: valimiste järel tuleb riigireform teha prioriteediks

07.02.2019

Nelja aasta tagune tööandjate tippkohtumine Tuulelohe Lend saavutas ühe eesmärgi – riigireformist sai igapäevase poliitilise retoorika osa. Täna, mil tööandjad taas samal foorumil kogunevad, on saavutamata teine toonane siht – lootsin, et 17. veebruaril 2015 oli riigireformi alguseni jäänud veel kümme kuud.

Loe täispikka kõne siit →


JUHAN KIVIRÄHK: INIMESTE ARVATES ON VAJA TEHA EESTI RIIGI JUHTIMISES MUUDATUSI

06.02.2019

Demokraatliku toimimise kindlustamine ja otsustusmehhanismide täiustamine ei kuulu teemade hulka, mida valijad ennekõike poliitikutelt ootaksid. Kui aga küsida inimestelt konkreetselt, kui vajalikuks nad riigiuuendust hindavad, peetakse muutusi vajalikuks, kirjutab sotsioloog ja Turu-uuringute ASi uuringutejuht Juhan Kivirähk.

Loe täispikka arvamuslugu siit →

Riigireformi SA andis valmis reformipaketi üle Riigikogu juhile ja parlamendierakondade esimeestele

21.11.2018

Riigireformi SA andis valmis reformipaketi üle Riigikogu juhile ja parlamendierakondade esimeestele. Reformipaketi tervikmaterjal on leitav www.riigiuuendus.ee. Praegu Riigikogu konverentsikeskuses peetaval arutelul vaagivad eksperdid reformipaketi elluviimise võimalusi.

Vaata täispikka konverentsi järele siit →


Jüri Raidla ettekanne riigireformi konverentsil

21.11.2018

Riigireformist on räägitud kümmekond aastat. Algul tuimalt, seejärel ründavalt, veidi hiljem armastusväärselt, sealt edasi vastanduvalt, viimastel aegadel suisa kirglikult. Oma riigist ja riiklusest tulebki rääkida kirglikult. Kirglikule arutelule järgnevad otsused tuleb aga teha külma peaga, kaalutlevalt ja rahulikult.

Loe täispikka ettekannet →


Jüri Raidla: inspireerime tegema mastaapset ja radikaalset reformi

07.11.2018

Riigireformi Sihtasutuse 67 ideed on nüüd välja käidud ning esimesed reaktsioonid olnud seinast seina. Sihtasutust on ülistatud heade ideede eest, kuid ideed on ka leitud olevat kord mitte piisavalt radikaalsed, kord liiga pöörased või teostamatud.

Loe täispikka artiklit Postimehes →


PARLAMENDIERAKONDADE JUHID ARUTAVAD KONVERENTSIL RIIGIREFORMI ELLUVIIMISE VÕIMALUSI

06.11.2018

21. novembril Riigikogus toimuval konverentsil arutlevad kõigi parlamendierakondade juhid võimaluste üle Eestis riigireform ellu rakendada. Sündmus korraldatakse koostöös põhiseaduskomisjoniga ning seal antakse valmis reformipakett üle Riigikogu esimehele ja kõigi parlamendierakondade juhtidele.

Loe täispikka pressiteadet →


RIIGIREFORMI SIHTASUTUS: KOHTUHALDUS TULEB ERALDADA JUSTIITSMINISTEERIUMIST

05.11.18

Eestis kohtute iseseisvuse suurendamine, kohtumenetluse kiiremaks muutmine ja inimestele õiguse andmine pöörduda oma põhiseaduslike õiguste kaitseks otse Riigikohtusse on viimane osa ettepanekutest, mida Riigireformi Sihasutus soovitab.

Loe täispikka pressiteadet →


RIIGIREFORMI SIHTASUTUS: ÜHENDAME „SILOTORNISTUNUD“ MINISTEERIUMID ÜHTSEKS VALITSUSASUTUSEKS JA TÕSTAME RIIGIJUHTIMISE KVALITEETI

29.10.18

Kodanikualgatuslik Riigireformi Sihtasutus avalikustas täna teise osa mahukatest uuendusettepanekutest. Täitevvõimu puudutavate ettepanekute peamine eesmärk on muuta valitsuse toimimine sihipärasemaks ja strateegilisemaks, sh tehakse ettepanek ühendada kõik ministeeriumid ühtseks valitsusasutuseks.

Loe täispikka pressiteadet →


Kristel Urke: Meie eelis saab olla ergas ja paindlik riigikorraldus

24.10.18

Riigikogu valimised Eesti omariikluse õitsvaimal perioodil on vähem kui poole aasta pärast. Enne valimisi oodatakse ikka uusi ja põnevaid ettepanekuid Eesti elu edendamiseks, kuid tundub, et need on visad vormuma. Seda ilmestab erinevate poliitikute väljaastumine erakondadest, kuhu nad on kaua kuulunud, sest puuduma pidavat selged plaanid ja pikk perspektiiv.

Loe täispikka arvamuslugu →


RIIGIREFORMI SIHTASUTUS: RIIGIKOGU PEAB OLEMA TEGELIKU POLIITILISE DEBATI KESKUS JA RAHVA OSALUS RIIGI JUHTIMISES KASVAMA

22.10.18

Kodanikualgatusena tegutsev Riigireformi Sihtasutus avalikustas täna kell 15.00 veebilehel riigiuuendus.ee esimese osa mahukatest uuendusettepanekutest. Õigusloomele ja esinduskogudele keskenduvate uuendusettepanekute eesmärk on muuta Riigikogu tegeliku poliitilise debati keskuseks ja suurendada rahva osalust riigi juhtimises.

Loe täispikka pressiteadet →


RAIVO VARE: EESTI ON LASKNUD END HETKESAAVUTUSTEST ÄRA PETTA, KUNA NÄEME TEISTE TAUSTAL HEAD VÄLJA

19.10.18

Riigitegelane, transiidi- ja majandusekspert ning ettevõtja Raivo Vare arvab, et me ei tohiks puhata ega nautida saavutatud. Nii väikse riigina pole meil seda luksust.

Loe täispikka intervjuud


Riigireformi Sihtasutus: soovime, et Eesti on hästi juhitud ja selge visiooniga ergas riik, mis teenib oma rahvast

17.10.18

Kodanikualgatusena tegutseva Riigireformi Sihtasutuse nõukogu kiitis täna heaks reformipaketi sisu. Kogu mahuka uuendusettepanekute paketi peamine fookus on Eesti riigi juhtimise kvaliteedi tõstmine, õigusloome mahu vähendamine ning riigiaparaadi toimise muutmine parimaks võimalikest. Ettepanekute avalikustamine algab 22. oktoobril.

Loe täispikka uudist


RIINA VARTS: RIIGI PRAEGUNE JUHTIMISE SÜSTEEM EI TOETA HÄID PRAKTIKAID

12.10.18

24 aastat juhtide arendajana töötanud Riina Varts tahab riigi juhtimises näha rohkem strateegilist mõtestatust.

Loe täispikka intervjuud


ARMIN KÕOMÄGI: MEIE RAHVAARV VÕIB VÄHENEDA JA JÕUKUS KASVADA SAMAAEGSELT

05.10.2018

Ettevõtja, kirjanik ja Riigireformi Sihtasutuse asutaja ArminKõomägi usub, et Eesti suudab olla maailmale eeskujuks, kuidas saab väheneva rahvaarvuga olla veelgi edukam riik.

Loe täispikka intervjuud


Riigireform keskendub riigijuhtimise kvaliteedi tõstmisele

22.09.18

Kodanikualgatusena tegutsev Riigireformi Sihtasutus alustab täpselt kuu pärast, 22. oktoobril reformipaketi avalikustamist. Lõplik sisu on mõttekoja nõukogus 17. oktoobril. Riigireformi kontseptsiooni uuendusettepanekud keskenduvad Eesti riikluse südamikule ehk riigijuhtimise kvaliteedi tõstmisele ja kodaniku rolli suurendamisele riigi juhtimises.

Loe täispikka uudist


Riigireformi SA: mida me teeme ja mida me ei tee

23.05.18

Siirast soovist Eesti arengule kaasa aidata ja teda paremaks muuta sündinud Riigireformi Sihtasutus on esile kutsunud laia ja vajaliku arutelu. See on väga tervitatav, sest nii on üks sihtasutuse loomise eesmärk juba täidetud – inimesed mõtlevad ja arutavad oma riigi toimimise üle, väljendavad ootusi ja kartusi ning teevad ettepanekuid.

Loe täispikka arvamuslugu


Ettevõtjad asutasid Riigireformi Sihtasutuse

14.05.18

Esmaspäeval, 14. mail 2018 asutasid 28 Eesti ettevõtjat Riigireformi Sihtasutuse eesmärgiga anda selge sisu Eesti riigikorralduse uuendamiseks. Tegu on üheks aastaks loodud apoliitilise eraalgatusega, mis töötab välja riigireformi kontseptsiooni ja selle elluviimiseks vajalikud mitmete eelnõude kavandid ning seletuskirjade teesid.

Loe täispikka uudist


ETTEVÕTJATE KINGITUS EESTILE: RIIGIREFORMI SISU JA TÖÖRIISTAD

14.05.18

Sünnipäev on hetk, mil lisaks rõõmustamisele ja pidutsemisele vaadatakse nii ajas tagasi kui mõeldakse tulevikule. Nii on Eesti Vabariigi sajandal sünnipäeva-aastal paslik tõsiselt mõelda, kuhu me riik on jõudnud ning kas oleme lootusrikkalt tulevikku vaatamiseks parimas vormis.

Loe täispikka arvamuslugu