....Uudised..Новости....

 

....Riigireformi SA: mida me teeme ja mida me ei tee..ФОНД ГОСРЕФОРМЫ: ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ И ЧТО МЫ НЕ ДЕЛАЕМ....

23.05.18

....Siirast soovist Eesti arengule kaasa aidata ja teda paremaks muuta sündinud Riigireformi Sihtasutus on esile kutsunud laia ja vajaliku arutelu. See on väga tervitatav, sest nii on üks sihtasutuse loomise eesmärk juba täidetud – inimesed mõtlevad ja arutavad oma riigi toimimise üle, väljendavad ootusi ja kartusi ning teevad ettepanekuid. See annab lootust, et jutule järgnevad ka teod, mida peatselt valitavad riigi poliitilised juhid hakkavad ellu viima. Loe pikemalt ..Фонд Госреформы, рожденный из искреннего желания помочь развитию Эстонии и сделать её лучше, вызвал широкое и необходимое обсуждение. Это всячески приветствуется, потому что таким образом одна из целей фонда выполнена - люди думают и обсуждают функционирование своего государства, высказывают надежды и опасения, а также вносят предложения. Это даёт надежду, что после слов будут и действия, которые вскоре выбранные государственные политические руководители приведут в исполнение. Подробнее ....


....Ettevõtjad asutasid Riigireformi Sihtasutuse..ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УЧРЕДИЛИ ФОНД ГОСРЕФОРМЫ....

14.05.18

....Esmaspäeval, 14. mail 2018 asutasid 28 Eesti ettevõtjat Riigireformi Sihtasutuse eesmärgiga anda selge sisu Eesti riigikorralduse uuendamiseks. Tegu on üheks aastaks loodud apoliitilise eraalgatusega, mis töötab välja riigireformi kontseptsiooni ja selle elluviimiseks vajalikud mitmete eelnõude kavandid ning seletuskirjade teesid. Sihtasutuse töö tulemus on ettevõtjate kingitus Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks. Loe pikemalt ..В понедельник, 14 мая 2018 года, 28 предпринимателей Эстонии учредили Фонд Госреформы, с целью наполнить понятным содержанием идеи по обновлению системы государственного устройства Эстонии. Речь идёт об аполитичном частном объединении сроком на один год, в рамках которого будет разработана концепция государственной реформы и необходимые для её осуществления проекты многих законопроектов и тезисы к их пояснительным запискам. Результат работы фонда станет подарком предпринимателей к столетнему юбилею Эстонской Республики. Подробнее ....


....ETTEVÕTJATE KINGITUS EESTILE: RIIGIREFORMI SISU JA TÖÖRIISTAD..ПОДАРОК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЭСТОНИИ: СОДЕРЖАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСРЕФОРМЫ....

14.05.18

....Sünnipäev on hetk, mil lisaks rõõmustamisele ja pidutsemisele vaadatakse nii ajas tagasi kui mõeldakse tulevikule. Nii on Eesti Vabariigi sajandal sünnipäeva-aastal paslik tõsiselt mõelda, kuhu me riik on jõudnud ning kas oleme lootusrikkalt tulevikku vaatamiseks parimas vormis. Loe pikemalt ..День рождения - это момент, когда помимо радости и празднования также оглядываются как назад, так и думают о будущем. Так и в год столетнего юбилея Эстонской Республики уместно серьёзно задуматься, куда наше государство пришло, и находимся ли мы в хорошей форме, смотря в многообещающее будущее. Подробнее ....