....Asutajad..Учредители.... 

....Riigireformi Sihtasutuse asutasid 14. mail 2018 Andres Saame, Armin Kõomägi, Enn Kunila, Hannes Tamjärv, Heldur Meerits, Jaak Nigul, Jaan Pillesaar, Jaan Puusaag, Jaanus Otsa, Jüri Käo, Jüri Mõis, Koit Uus, Lembit Lump, Mark Berman, Mati Polli, Olari Taal, Olav Miil, Parvel Pruunsild, Peeter Mänd, Priit Kessa, Priit Piilmann, Raivo Hein, Tiina Mõis, Tiit Kuuli, Tiit Pruuli, Toomas Sildmäe, Viljar Arakas ja Vjatšeslav Leedo. ..Фонд Госреформы 14 мая 2018 года учредили Андрес Сааме, Армин Кыомяги, Энн Кунила, Ханнес Тамярв, Хельдур Меэритс, Яак Нигул, Яан Пиллесаар, Яан Пуусааг, Яанус Отса, Юри Кяо, Юри Мыйз, Койт Уус, Лембит Лумп, Марк Берман, Мати Полли, Олари Тааль, Олав Мийл, Парвель Пруунсильд, Пеэтер Мянд, Прийт Кесса, Прийт Пийльманн, Райво Хейн, Тийна Мыйз, Тийт Пруули, Тоомас Сильдмяэ, Вильяр Аракас и Вячеслав Леэдо. ....

....Loe lähemalt, miks peavad asutajad algatust oluliseks. ..Подробнее о том, в чём важность инициативы для её учредителей. ....

....Töökorraldus..Организация работы....

....Sihtasutuse sisulist tööd veab Rait Maruste. Tema hoole all on ettevalmistustöö riigireformi kontseptsiooni ja eelnõude kavandite ning seletuskirjade teeside koostamisel koostöös asutajate, nõukogu, juhatuse ja mõttekaaslastest ekspertidega. ..Внутренней работой фонда руководит Райт Марусте. Под его руководством в сотрудничестве с основателями, советом, правлением и экспертами-единомышленниками была проведена подготовительная работа по разработке концепции госреформы и составлению планов законопроектов и тезисов к их пояснительным запискам. .... 

....Sihtasutuse juhatuse liikmed on Jüri Käo, Olari Taal ja Rait Maruste. ..Члены правления фонда – Юри Кяо, Олари Тааль и Райт Марусте. ....

....Sihtasutuse nõukogu liikmed on Aivo Adamson, Alar Karis, David Vseviov, Jaak Aaviksoo, Jüri Raidla, Kristi Liiva, Marek Helm, Raivo Vare, Riina Varts, Ringa Raudla, Tarmo Jüristo, Tiit Pruuli, Toomas Tamsar, Urmas Varblane ja Viljar Arakas. ..Члены совета фонда – Айво Адамсон, Алар Карис, Давид Всевиов, Яак Аавиксоо, Юри Райдла, Кристи Лийва, Марек Хельм, Райво Варе, Рийна Вартс, Ринга Раудла, Тармо Юристо, Тийт Пруули, Тоомас Тамсар, Урмас Варблане и Вильяр Аракас. ....

....Loe lähemalt, miks peavad nõukogu liikmed algatust oluliseks. ..Подробнее о том, в чём важность инициативы для членов совета. ....


....Kontakt..Контакт....

....(foto: Tõnu Tunnel, estonia.ee)..(фото: Тыну Туннель, estonia.ee)....