Riigireformi Sihtasutus: soovime, et Eesti on hästi juhitud ja selge visiooniga ergas riik, mis teenib oma rahvast

pressiteade, 17. oktoober 2018

Kodanikualgatusena tegutseva Riigireformi Sihtasutuse nõukogu kiitis täna heaks reformipaketi sisu. Kogu mahuka uuendusettepanekute paketi peamine fookus on Eesti riigi juhtimise kvaliteedi tõstmine, õigusloome mahu vähendamine ning riigiaparaadi toimise muutmine parimaks võimalikest. Ettepanekute avalikustamine algab 22. oktoobril.

Nõukogu poolt heakskiidu saanud riigireformi kontseptsioon koosneb 11 sisulisest peatükist ning iga peatüki juures on ka konkreetsed uuendusettepanekud. Kokku on ettepanekuid 67 ja nad koonduvad kolme suurema teema ümber: seadusandlik võim ja esinduskogud; täitevvõim; kohtuvõim ja põhiseaduslikud institutsioonid.

Riigireformi Sihtasutuse nõukogu liige Raivo Vare: „Sihtasutuse juhtmõte riigireformi läbiviimiseks on, et Eesti oleks hästi juhitud ja selge visiooniga ergas riik, mis teenib oma rahvast.“

Vare sõnul oli arutelu äärmiselt sisuline ning mitmete küsimuste osas oli nõukogu liikmetel ka erinevaid arvamusi. “Riigi juhtimiskvaliteet ja erksus oli üks teemadest, mis tõi kaasa vaidlusi ja eri radikaalsusega ettepanekuid näiteks kuidas värvatakse juhte, kui sageli nad vahetuksid, kuidas luuakse avalikus sektoris meeskondi ja hinnatakse nende töö tulemuslikkust. Samuti kui suures ulatuses avaliku võimu organisatsiooni võiks trimmida,” selgitas Raivo Vare.

Sihtasutus avalikustab töö tulemuse www.riigiuuendus.ee veebilehel kolmes etapis – järgmisel nädalal, 22. oktoobril saab avalikuks seadusandliku võimu ja esinduskogude osa, mis puudutab Riigikogu ja kohalike omavalitsuste toimimist, õigusloomet ja rahva osalemist riigi juhtimises. 44. nädalal avalikustatakse täitevvõimu osa, mille fookuses on ettepanekud valitsuse ja ametkonna töö ümberkorraldamiseks ning 45. nädalal kohtuvõimu ja põhiseaduslike institutsioonide osa. See puudutab lisaks õigusemõistmise tugevdamisele ka ettepanekuid Vabariigi Presidendi, õiguskantsleri ja riigikontrolöri institutsioonide arenguks.

"Kõik kontseptsiooni osad on väga olulised ja me soovime, et iga osa puhul tekiks sisukas avalik arutelu. Juhul, kui avaldaksime kogu riigiuuenduse paketi korraga, võivad mitmed olulised teemad avalikkuse tähelepanu alt kõrvale jääda. Seetõttu otsustasime need avalikustada samm-sammult," selgitas sihtasutuse nõukogu esimees Jüri Raidla.

Reformipakett keskendub avaliku võimu organisatsioonile, sihtasutus ei tee ettepanekuid valdkondlikes poliitikavaldkondades, nagu näiteks maksupoliitika, samuti riigi turvalisuse, hariduse, sotsiaalala, kultuur ja keskkond.

Valmis saab reformipakett lõplikult 21. novembriks 2018 ja antakse sel päeval Riigikogu konverentsikeskuses toimuval riigireformi konverentsil üle kõigile Riigikogus esindatud erakondadele. 26. novembriga algaval nädalal annab sihtasustus reformipaketi üle Vabariigi Presidendile. Järgmise etapina algab töö Riigireformi kontseptsiooni elluviimise ettevalmistamiseks, sh vajalike eelnõude kavandite ja seletuskirjade teeside ettevalmistus tähtajaga aprill 2019.

Fotod 17. oktoobri nõukogu koosolekust. Fotode autor: Jarek Jõepera