Riigireformi SA kontseptsioon

Riigireformi Sihtasutuse juhtmõtteks riigireformi ettepanekute tegemisel on eesmärk,
et Eesti oleks hästi juhitud ja selge visiooniga ergas riik, mis teenib oma rahvast.
Riigireformi kontseptsioon koosneb 11 sisulisest peatükist ning iga peatüki juures on ka konkreetsed uuendusettepanekud. Kokku on ettepanekuid 67 ja nad koonduvad kolme suurema teema ümber: seadusandlik võim ja esinduskogud; täitevvõim;
kohtuvõim ja põhiseaduslikud institutsioonid.

 
 

I OSA: ESINDUSKOGUD

Siit on leitavad reformipaketi viis peatükki, mis koondavad rahva esinduskogude, õigusloome ja rahva osalusega seotud ettepanekud ning puudutavad uuenduste elluviimiseks vajalikke põhiseaduse sätteid. Õigusloomele ja esinduskogudele keskenduvate uuendusettepanekute eesmärk on muuta Riigikogu tegeliku poliitilise debati keskuseks ja suurendada rahva osalust riigi juhtimises.


KOKKUVÕTTEV ESITLUS: Esinduskogud

Siit on leitav kokkuvõtlik esitlus viie peatüki kohta, mis koondavad rahva esinduskogude, õigusloome ja rahva osalusega seotud ettepanekud.


II OSA: TÄITEVVÕIM

Siit on leitavad riigireformi kaks peatükki, mis koondavad täitevvõimu puudutavaid ettepanekuid. Täitevvõimu puudutavate ettepanekute peamine eesmärk on muuta valitsuse toimimine sihipärasemaks ja strateegilisemaks, sh tehakse ettepanek ühendada kõik ministeeriumid ühtseks valitsusasutuseks. Samuti peetakse vajalikuks muuta inimese suhtlemist riigiga kiiremaks ja mugavamaks.


KOKKUVÕTTEV ESITLUS: TÄITEVVÕIM

Siit on leitav kokkuvõtlik esitlus kahe peatüki kohta, mis koondavad Vabariigi Valitsuse ja peaministri ning ametnikkonna ja haldusega seotud ettepanekuid.


veebi ikoon 6-01.png

III osa: põhiseaduslikud institutsioonid

Siit on leitavad riigireformi neli peatükki, mis koondavad õigusemõistmist ja põhiseaduslikke institutsioone puudutavaid ettepanekuid. Eestis kohtute iseseisvuse suurendamine, kohtumenetluse kiiremaks muutmine ja inimestele õiguse andmine pöörduda oma põhiseaduslike õiguste kaitseks otse Riigikohtusse on viimane osa ettepanekutest, mida Riigireformi Sihasutus soovitab.


veebi ikoon 1.png

Kokkuvõttev esitlus: põhiseaduslikud institutsioonid

Siit on leitav kokkuvõtlik esitlus nelja peatüki kohta, mis koondavad õigusemõistmise ja põhiseaduslike institutsioonidega seotud ettepanekuid.