Ajakava

14. - 31. mai 2018

Sihtasutuse asutamine ja käivitamine:

 • Riigireformi Sihtasutuse asutamine

 • Asutajate, juhatuse ja nõukogu liikmete seas ideekorje

 • Koostööettepanekute esitamine ekspertidele ja teistele mõttekodadele

MAI-AUGUST 2018

Riigireformi kontseptsiooni esimese versiooni ettevalmistamine:.

 • Riigireformi kontseptsiooni esialgse versiooni koostamine ning ideekorje tulemuste läbi töötamine

 • Konsultatsioonid ekspertidega kontseptsiooni teemal

august-september 2018

Töö kontseptsiooni teise versiooniga:

 • Kontseptsiooni projekti teise versiooni ette valmistamine, arvestades asutajate, nõukogu ja juhatuse seisukohti, samuti mõttekaaslastelt ja ekspertidelt saadud tagasisidet.

 • Kontseptsiooni teise versiooni esitamine nõukogule ja juhatusele ning läbiarutamine.

september-november 2018

Töö kontseptsiooni lõppversiooniga:

 • Kontseptsiooni lõppversiooni arutelud nõukogu, juhatuse ja ekspertidega

 • Kontseptsiooni viimistlemine

 • Riigireformi kontseptsiooni heaks kiitmine nõukogu ja juhatuse poolt

 • Riigireformi kontseptsiooni avalik esitlemine ja üle andmine peaministrile, Riigikogu esimehele ning Riigikogus esindatud kõigi erakondade juhtidele Riigikogu konverentsikeskuses toimuval riigireformi konverentsil 21. novembril 2018.

detsember 2018-aprill 2019

Riigireformi kontseptsiooni elluviimise ettevalmistamine:

 • Riigireformi elluviimiseks vajalike eelnõude kavandite ja nende seletuskirjade teeside koostamine.

 • Kontseptsiooni ja ning eelnõude kavandite ning nende seletuskirjade teeside arutelud ekspertidega.

 • Riigireformi elluviimiseks vajalike eelnõude kavandite ja nende seletuskirjade teeside avalik tutvustamine ja üleandmine uue Vabariigi Valitsuse peaministrile, uuele Riigikogu esimehele ja Riigikogus esindatud kõigi erakondade juhtidele.

14. mai 2019

Riigireformi Sihtasutuse lõpetamine

(foto: Sven Zacek, estonia.ee)